Brussel
België
BTW : BE0886769545

+32 (0) 2 734 01 11
ace@accents.be
Open : van maandag tem donderdag van 9u00 tot 17u00 en op vrijdag tot 15u00.
Op afspraak.


Vertaling

Meer dan 100 professionele vertalers die elk naar hun moedertaal vertalen en die worden gekozen al naar gelang het onderwerp. In de mate van het mogelijke kunnen onze regelmatige klanten beschikken over dezelfde vertalers die jaren ervaring hebben in het vak.
Wij zijn gespecialiseerd in juridische of economische vertalingen.
Tot de regelmatig gevraagde onderwerpen behoren ook vertalingen m.b.t. de sociale of financiële sector (jaarverslagen), verslagen van CBPW of OR.
Wij dekken alle Europese talen, het Duits, Russisch, maar ook het Spaans, Italiaans, Grieks of sommige meer “exotische” talen. Uiteraard zijn wij gespecialiseerd in het Frans en het Nederlands.

Juridische vertalingen

Wij vertalen ook juridische brochures voor tevreden klanten, want wij bieden hen kwaliteitsvol werk op basis van jarenlange ervaring en kundige vertalers.
In teksten en vertalingen uit het juridisch domein worden vaak begrippen gebruikt die van land tot land kunnen verschillen. Vaak moet er niet eenvoudig vertaald worden, maar moeten de begrippen “omgezet” worden. Het is dan ook belangrijk dat de vertaler deze specifieke juridische termen kent. Ook voor contracten of algemene verkoopvoorwaarden wordt uiterste nauwkeurigheid aan de dag gelegd!

Technische, medische of wetenschappelijke vertalingen

Wij vertalen regelmatig technische of wetenschappelijke brochures, handleidingen, expertiseverslagen, wetenschappelijke studies of publicaties voor tevreden klanten, want wij bieden hen kwaliteitsvol werk op basis van jarenlange ervaring en kundige vertalers.
Voor technische vertalingen kunnen de domeinen zeer uiteenlopend zijn : de bouwsector, klinische biologie, de automobielsector… Onze vertalers zijn gespecialiseerd in deze sectoren. Sommigen bijvoorbeeld zijn gespecialiseerd in lastenboeken voor de bouwsector en hebben al jaren zelf omvangrijke persoonlijke glossaria samengesteld ! Anderen hebben studies geneeskunde gedaan en kunnen medische teksten begrijpelijk weergeven zonder deze al te letterlijk te vertalen …

Commerciële vertalingen

Regelmatig vertalen wij ook commerciële brochures, reclame, productfiches of websites.

Financiële vertalingen

Wij vertalen regelmatig ook financiële brochures, oprichtingsakten van ondernemingen, statuten, balansen, jaarverslagen en financiële producten, verslagen van gewone en algemene vergaderingen.