Brussel
België
BTW : BE0886769545

+32 (0) 2 734 01 11
ace@accents.be
Open : van maandag tem donderdag van 9u00 tot 17u00 en op vrijdag tot 15u00.
Op afspraak.


Tolkwerk

 
"De tolk is iemand die ten behoeve van personen die elkaar niet verstaan het gesprokene mondeling of in gebarentaal overbrengt van de ene taal in de andere " (Van Dale).

Al onze tolken zijn professionals met jarenlange ervaring. De teams worden samengesteld volgens de specialiteit van elk van hen. In de mate van het mogelijke kunnen onze regelmatige klanten beschikken over de diensten van dezelfde tolken voor al hun vergaderingen.

Wij dekken alle Europese talen, het Duits, Russisch, maar ook het Spaans, Italiaans, Grieks of sommige meer “exotische” talen. Uiteraard zijn wij gespecialiseerd in het Frans en het Nederlands..
Een groot aantal van onze tolken is al geaccrediteerd bij overheids- en officiële instellingen, zoals het Europees Parlement, het Comité der Gewesten.

Er bestaan verschillende soorten tolkwerk :

Simultaan tolkwerk

De tolken werken meestal met twee in een cabine (voor elke vergadering van meer dan twee uur) die is voorzien van koptelefoons en ontvangtoestellen. Terwijl de spreker het publiek toespreekt, geven zij een onmiddellijke vertaling van wat wordt gezegd. Aan elke gebruikte taal wordt een kanaal toegewezen en de deelnemers luisteren naar de taal van hun keuze via infrarood-ontvangers. Dit soort tolkwerk vereist uiteraard technisch materiaal (geluidsinstallatie, koptelefoons…) en een technicus.
Voor kleinere vergaderingen (bijv. 20 personen) is ook een Infoport-systeem (tour guide) beschikbaar met 20 ontvangers en een micro voor de tolken.

Fluistertolkwerk

In zeldzame gevallen wanneer slechts een of twee personen een vertaling nodig hebben, kan de tolk (vaak alleen in dit geval) in het oor van een toehoorder fluisteren.

Consecutief tolkwerk

Na de toespraak van een spreker, na te hebben geluisterd en nota te hebben genomen, vertaalt een tolk wat er werd gezegd. In dit geval is het niet mogelijk om de beluisterde toespraak integraal te vertalen. Dit soort tolkwerk vereist geen technische uitrusting maar de spreektijd wordt wel verdubbeld.

Verbindingstolkwerk

Tijdens een gesprek of een maaltijd kan de tolk ook vertalen na elke tussenkomst. Dit tolkwerk gebeurt dus NA de oorspronkelijke toespraak. Voor dit soort tolkwerk is geen technische uitrusting nodig.